Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 774643

Dato: 14.12.2020

Jeg svarer NEI. Fastlegene skal ikke kalle inn pasientene til vaksinering.