Høringssvar fra Gabriele Niedermeier

Dato: 14.12.2020

Hei

Vaksinering skal alltid være frivillig og uten restriksjoner om man velger å ikke vaksinere seg.

Jeg er imot endring av eksisterende vaksineprogrammet.

Med vennlig hilsen

Gabriele Niedermeier