Høringssvar fra Oddgeir Strand

Dato: 15.12.2020

Horribelt at man skal tvangsvaksineres. Forslagsstillerne burde bli fengslet.