Høringssvar fra Knut Kjetså

Dato: 15.12.2020

Ønsker ikke å bli pålagt vaksine.