Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261327

Dato: 13.12.2020

Jeg mener det er uetisk å pålegge fastlegene plikt til å sørge for at deres pasienter vaksinerer seg. Vaksinen mot Covid-19 er eksperimentell, ny teknologi er brukt i vaksinesammenheng og langtidsvirkninger/bivirkninger er ikke kartlagt, det må derfor være opp til hver enkelt person å velge om man ønsker å utsette seg for vaksinen - og opp til hver lege om man kan stå inne for å anbefale den. Forslaget i seg selv, og den ekstremt korte fristen for høring som gjør at dette går de fleste hus forbi uten at de får sagt sin mening, hører ikke hjemme i et demokrati og i et land med en regjering som påstår de står for enkeltpersoners valgfrihet.