Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511208

Dato: 14.12.2020

Fastlegen bør ikke ha vaksineplikt, ettersom dette vil undergrave tilliten til helsevesenet og skolemedisin.