Høringssvar fra Thomas Kenworthy

Dato: 15.12.2020

Vaksinen er utviklet i løpet av få måneder og bruker ny teknologi som endrer DNA.

Den nye teknologien og den bestemte vaksinen er forsatt på forsknings og utviklingstadiet og vil, for å kunne fastslå langtidseffektene, fortsette å være det i mange år.

Vaksinen faller derfor inn under Helsinkideklarasjonen og Nürnberg-kodeksen. Sentralt i Helsinkideklarasjonen er pasienters medvirkning, informasjon og samtykke. I og med at det er statsforvaltningen som iverksetter disse eksperimentene hviler det forskningsetiske ansvaret på staten.

Dette innebærer at medisinen under ingen omstendighet gis av fastlegen da pasientene da, basert på opparbeidet tillitsforhold og oppfatning av fastlegens normale oppgaver forøvrig, kan forledes til å tro at dette er vanlig utprøvet medisin.

Ekperimentene er ekstra betenkelige i og med at øverste leder for helsebyråkratiet, Bent Høie, var så iherdig under utrullingen av Pandemrix vaksinen som ødela livet til mellom 151 og 801 ungdommer etter den forrige "pandemien". Denne "pandemien" i 2009 liknet mye på dagens i at det var mye ståhei for ingenting etterfulgt av en statsutrullet vaksine.

Avslutningsvis er det et poeng at det ikke finnes noe isolat av dette viruset som rammet i fjor våres. Det er uklart både hva vaksinen virker i mot og hvorfor det iverksettes vaksinasjon mot et virus som forlot landet for snart et år siden.