Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 713220

Dato: 14.12.2020

Hei,
Jeg ønsker, som din pasient, å informere deg om et høringsforslag regjeringen har lagt ut med den ekstremt korte fristen på 3 virkedager, -forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19. Forslaget ble publisert 10.12, fristen er 15.12.20.
Dersom regjeringen vedtar denne forskriften, vil det innebære en ekstra belastning på fastlegene i hele landet, og pasientenes autonomi og beskyttelsen av personvernet er uklar.
Jeg mener det er viktig at berørte parter får anledning til å bli hørt, hvilket kan blir problematisk siden fristen er så kort, så jeg håper du ønsker å sende inn et høringssvar.
Mvh
Tove Lillevik