Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115034

Dato: 14.12.2020

Jeg vil ikke ta denne vaksinen, den er lite utprøvd og syns det skal være et valgfri avgjørelse fra til person til person om man vil ta den heller ikke!.