Høringssvar fra Morten Seyfarth

Dato: 14.12.2020

Fastlegene bør ikke ha plikt til å gjennomføre vaksinasjon av egne listeinnbyggere.

Forøvrig bør all vaksinasjon være frivillig for den enkelte borger.