Høringssvar fra Brit Evensen

Dato: 12.12.2020

Jeg er fysioterapeut og snart 60år. Denne type vaksine er et overgrep mot befolkningen!
Jeg har fulgt epedemien meget nøye fra både norske og utenlandske kilder og tall og det kommer nå mer og mer tydelig frem når du analyserer tall og data at dette ikke handler om en pandemi. Tallene er ikke værre enn en influensasesong.

Pcr-testen er uegnet for å påvise en infeksjon og gir altfor mange falske positive( utviklerens egne ord) og den kjøres med alt for mange sykluser.

Lock down under våre forhold har vært helt unødvendig. Dette har kostet skattebetalerne dyrt.

Faslegene har avlagt ed på at de "skal hjelpe pasienten og ikke gjøre skade". Dere snakker om at kommunen skal lykkes og derfor skal dere legge press på leger og for det meste uinformert hjelpepersonell (som sitter ijen med ansvaret for gjerningen!) til å sette en vaksine som farmasiindustrien har forhandlet seg til immunitet på! Slik jeg ser det er det farmasiindustrien som lykkes og vi/befolkningen er prøvekaniner. Vaksinen kan 1)gjøre kvinner infertile 2) gi svære inflammsjoner og 3) forverre allerede tilstedeværende sykdommer/autoimmune tilstander.

Slutter meg til ekspertuttalelser i linken:Ekspertuttalelser fra Norge/Europa/USA