Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172137

Dato: 12.12.2020

Jeg ønsker ikke at covid-19 vaksinen skal bli obligatorisk for alle i Norge,men valgfritt.
de som er i risikogruppe kan avgjøre om de ønsker å ta den eller ikke,men å tvinge voksne og barn til å ta en vaksine er helt uhørt.

så jeg ønsker å ytre at jeg er imot forslaget.

nei til midlertidig obligatorisk covid-19 vaksinering