Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118234

Dato: 15.12.2020

Jeg er i mot forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19. Vi har rett til å bestemme selv.