Høringssvar fra Eirik Dyngeland

Dato: 14.12.2020

Nei til vaksineplikt for fastleger.