Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111887

Dato: 14.12.2020

Vaksinasjon er eller kan vere et inngripende og ha store konskvenser for den som blir vaksinert. Dette mtp. reaksjoner og bivirkninger. Denne vaksinen har kommet i stand veldig fort. Det kan ikke vere kjent hva bivirkninger som kan dukke opp etter så eller så mange år.

I vårt demokrati, det er folkestyre, kan pr definisjon, regjeringen ikke gjennomføre tvangsvedtak. Vi vil bestemme over våre liv og tenke selv.