Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131273

Dato: 15.12.2020

Dette er alvorlig og må stoppes. Er Norge på vei til diktatur og ingen rett til å bestemme selv lenger. Jeg sier NEI til at legene kan tvangsmedisinere.