Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145041

Dato: 15.12.2020

I medhold av forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2 skal kommunen tilby og gjennomføre (vår utheving) vaksinering mot smittsomme sykdommer. Dette omfatter vaksinering mot covid-19, jf. forskriftens § 3 første ledd bokstav c. Ved å ta bort «…tilby og» (min utheving) så har de jo et skriv om tvangsvaksinering. Men med den ordlyden de legger opp til kan det også tolkes at kommunen både skal tilby… og i andre tilfeller bare gjennomføre… og vi har tvangsvaksinering…

Enhver form for tvangsvaksinering er både umoralsk og illegal.