Høringssvar fra Wenche Jakobsen

Dato: 11.12.2020

Vaksinasjon MÅ være frivillig!