Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120728

Dato: 15.12.2020

Jeg ber om at høringsfristen blir forlenget.