Høringssvar fra Mats Onsum

Dato: 14.12.2020

Det er på ingen måte akseptabelt å presse eller tvinge mennesker til å utsette sin egen kropp for (i dette tilfellet) en lite utprøvd vaksine vi ikke vet langtidsvirkningene av, og det er heller ikke lovlig. Å endre lovverk for å implementere tiltak som fratar inividet retten til å si nei til å få noe fremmed injisert i sin egen kropp, eller legestanden til å stille seg negativ eller skeptisk til vaksinering (basert på kunnskapen, utdanningen og erfaringen de besitter), enten det er å pålegge leger å anbefale en vaksine eller å gjøre det obligatorisk for individer til å ta en vaksine, er et stort overtramp og svært invaderende.

Vi har nok av eksempler på hvordan svineinfluensavaksinen gjorde irreversibel skade på mange individer og familier, både globalt og lokalt i Norge. Om dette så bare er et steg i retningen tvang stiller jeg meg herved som motstander. Det som i dette tilfellet legges frem til høring fremstår for meg som et svært forhastet, irrasjonelt og direkte skremmende forslag!

La meg også legge til at jeg ikke er vaksinemotstander. Det skal allikevel aldri foreligge tvang fra myndighetenes side, selv i en krisesituasjon, da dette potensielt kan frata oss - det norske folk - våre grunnleggende rettigheter til å bestemme over egen kropp.

Jeg aksepterer ikke dette forslaget!