Høringssvar fra Solveig Pelosof

Dato: 13.12.2020

Høring ang vaksinasjon - fastlegelister:

1. «Vaksinen» er ikke ferdigstillet enda; hvorfor hastverk?

2. Kan den kalles vaksine siden man ikke vet om den beskytter?

2. «Vaksine» med ny teknikk; RNAm; altså man lurer kroppen til å feilkopiere fra arvestoffet! Altså ingen vanlig antigen/ antistoff reaksjon.

3. Er dette samme teknikk som lakseindustrien ønsker å bruke for å deaktivere reproduksjonen for ikke å blande seg med villaksen?

Sånn av /på ? gen bryter?

4. Vaksinen er bestemt å være valgfri; hvorfor skal da «vaksinen» presses på innbyggerne via fastlegen?

5. Det er regjeringen som garanterer for bivirkninger ift «vaksinen; ikke produsenten; som har ansvarsfritak.?.

6. I dette «bakvendtland» som Prøysen synger om; er regjeringen Solberg ansvarlig for alt under denne unntakstilstanden.

Man gjør jo ikke som Storbritannia; som tester på eldre mennesker; men Norge vil basere seg på « vaksine» som blir testet på mennesker!!!

7. Som spanskesyken så tenker jeg at covid19 vil forsvinne av seg selv. Hvorfor sånt hastverk; man så hvordan det gikk med svineinfluensa-hastverkvaksinen?

8. Hva med langtidsvirkningene?

Konklusjon: ikke involver fastlegene i å overbevise befolkningen nok en gang. Pressen har skremt nok.