Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 243269

Dato: 13.12.2020

Dette er en nasjonal plan om massevaksinering. Staten finansierer og fastlegene får honorar for hver vaksine. Den økonomiske modellen vil gjøre det lukurativt for legene å vaksinere flest mulig.

Det fremstår ikke som et frivillig valg for det enkelte individ. I planen må det spesifiseres at individer har rett til å reservere seg fra vaksinasjon.