Høringssvar fra Sidsel Marie Thommesen

Dato: 14.12.2020

I dette nye lovforslaget som gjelder covid-19, står det at fastlegene får plikt til å vaksinere egne listeinnbyggere. Hva innebærer dette? Vil det bety at fastlegene skal vaksinere alle pasientene sine, uansett?

Har Helsedepartementet som mål at alle innbyggere i Norge skal vaksineres for covid-19?

Et godt helsevesen bygger på en gjensidige tillit og respekt mellom lege og pasient- hvor legen tilbyr ulike behandlinger/evt vaksinasjoner og pasienten selv bestemmer hva som passer for en selv.

Det kan ikke innføres noen form for tvang mht. covid-19 eller andre vaksiner. Det er i så fall brudd på menneskerettighetene som påpeker enkeltindividets rett til å bestemme over eget liv, egen kropp og egen helse! Det burde være en soleklar menneskerettighet i vår tid- 2020

Hilsen Sidsel Marie Thommesen