Høringssvar fra Sven Inge Systad

Dato: 14.12.2020

ALL VAKSINERING BØR UNDER ALLE OMSTENDIGHETER VÆRE FRIVILLIG OG EVENTUELLE SKADER ETTERVIRKNINGER AV VAKSINER BØR staten og selskapet ha erstatningsansvar for, alt annet er uetisk på alle områder. :-( i TILLEGG BØR DET IKKE VÆRE BEGRENSNINGER OVERHODET FOR REISE SÅ LENGE EN ER FRISK OG OVERHOLDER VANLIGE SMITTEREGLER MED HÅNDVASK/ SPRITING ETC. oG REISEFORSIKRINGENE BØR HA FULLT ANSVAR UANSETT PANDEMI OM EN BLIR SYK OG TRENGER HJELP. :-)