Høringssvar fra Steinar Hansen

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker ikke å bli vaksinert mot Covid19 før man vet at det ikke er senskader. Siden det er en helt ny type vaksine synes jeg at det er farlig å få denne på nåværende tidspunkt.