Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116237

Dato: 15.12.2020

Jeg er for full valgfrihet og taushetsplikt angående hver enkelt persons, helse og vaksine.