Høringssvar fra Atle Einarson

Dato: 15.12.2020

Dette er bare et ytterligere skritt på veien til å innføre press og tvang på befolkningen for å la seg injisere med et materiale som produsentene er unntatt ethvert ansvar for langtidsbivirkningene men samitdig kommer til å tjene seg søkkrike på, mens staten og dermed skattebetaleren selv vil måtte bla opp for de hittil uante konsekvensene.

En fullstendig skam og falitterklæringen for det norske demokratiet og folkestyre som nå med all tydelighet viser å være overstyrt av multinasjonale farmakonserner og milliardærer som leker Gud.

Hva blir det neste? Innføring av vaksinasjonssertifikater for å kunne gå på butikker, kinoer, offentlige steder, med en høringsfrist på 5 dager?

Årlig oppfriskning og de som nekter blir utfryst av samfunnet? Jeg henviser til fire viktige konsekvenser ved injisering med rna-baserte komponenter: 1.korttidseffekter som følge av injeksjonen; 2. auto-immun reaksjoner som har blitt påvist i dyreforsøk etter forsøk med SARS-COV-1 injeksjoner - men som er blitt hoppet over under SARS-COV-2 utprøvinger - som er ført til cytoksisk storm og nærmest død 3. Uvisshet knyttet til fertilitet og amming 4. Grunnlaget av forsøkspersoner inneholdt nesten utelukkende unge, friske forsøkspersoner noe som på ingen måte gjenspeiler befolkningen.

Jeg henviser også til at til og med WHO anslår risikoen å dø av SARS-COV-2 for befolkningen under 75 år som mindre enn sesongbasert influensa. Økningen av press og tvang på befolkningen - blant annet ved endringen i denne forskriften - burde dermed være i klar strid mot nuremberg konvensjonen og FNs-menneskerettighetserklæringen.

Dette har ingenting med å gjøre folk friske å gjøre men er et påskudd til å frata befolkningen ytterligere friheter og grunnlovsfestede rettigheter - bevegelsesfrihet, rett til privatlivets fred, rett til liv og helse - som har vist seg å være intet annet enn tomme skall som kan fjernes så snart ¨krisen¨ bare blåses opp stort nok.

Desverre vil hele dette prosjektet ende i en katastrofe for mannen på gata, som ikke kan se frem til toppjobb i FN, NATO eller EU-teknokratiet etter endt yrkeskarriere.