Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 148544

Dato: 15.12.2020

Nei, til tvungen vaksinering av Covid-19. Velprøvde vaksiner til f.eks meslinger, tuberkulose og polio må være tvungen. Antibiotikaresistens utgjør en større fare for samfunnet. Myndigheter må basere sin styring på risiko og fakta, ikke på følelser.