Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109738

Dato: 14.12.2020

Jeg mener at høringsforslaget om forskriftsendring for fastleger, har store mangler. Det kommer ikke tydelig frem om fastlegene blir tvunget til å legge press på sine pasienter om å ta vaksinen. Tvangsvaksinering er aldri ok. Spesielt ikke med tanke på en så lite testet vaksine som Covid-19 vaksinen, som bruker kontroversiell teknologi som flere forskere og nettopp leger er skeptiske til (m-RNA og dens påvirkning på individets gener). Det kommer ikke frem av forskriften legers frihet til å frabe seg denne "plikten" dersom de ikke er overbevist om at det er til pasientens beste.