Høringssvar fra Tone-Beathe Huslænd

Dato: 15.12.2020

Dette lovforslaget er jeg imot av flere grunner.
Vaksineprogrammet er frivillig, og vil fortsatt være det, har Høie uttalt seg i beste sendetid.
Dette er noe som de fleste har fått med seg, og i hvert fall flere enn dem som får med seg dette høringsforslaget og dets svært korte høringsfrist.
Nå virker det som om regjeringen prøver å snike dette inn ved å gi fastleger plikt til å bidra med vaksinering av Covid-19. Dette ser jeg på som misbruk av fastleger og deres tid, og som regjeringen i tillegg da vil at kommunene, altså skattebetalerne, skal honorere.
Vi vet ingen ting om langtidsvirkningene, ei heller er korttidsvirkningene godt nok dokumentert.
Så at politikk og dere politikere vet dette bedre enn medisinere, slik at dere vil gå god for en slik vaksine, er for meg helt uforståelig.
Covid-19 har en høy overlevelsesrate, i følge tall fra WHO. I verden har den en overlevelsesprosent på 99,982%.
Og skal smittetall legges til grunn for vaksinering, så må også sannheten her frem, for her er det for dårlige tester og falske tall.
At høringsfristen er så kort, er veldig uheldig, det gjør at politikk og politikere bare presser frem en vaksine, uten at legeforening, leger og andre får uttale seg.
Mvh
Tone-Beathe Huslænd