Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180519

Dato: 15.12.2020

Vaksinasjon mot forkjølelsesvirus må vera frivillig!!