Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381298

Dato: 11.12.2020

NEI til vaksineprogrammet.
NEI til at fastleger skal honoreres for dette.
NEI til at fastleger som pga økonomisk vinning, i større grad vil påtvinge sine pasienter en eksperimentell vaksine.