Høringssvar fra Rune Haukelien

Dato: 15.12.2020

Ønsker ikke tvangsvaksinering