Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 699359

Dato: 14.12.2020

Ingen bør tvinges til å ta vaksine,det må være frivillig