Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 641111

Dato: 14.12.2020

Hei, Jeg er 68 år, jobber fullt i helsevesenet. Jeg har aldri vært syk, spiser sunt og mosjonerer. Den siste vaksinen jeg tok, var BCG vaksinen på ungdomsskolen. Jeg har reist ganske mye rundt om i verden, aldri vært syk. Denne vaksinen som vi vet veldig lite om synes jeg er skremmende. En ting er vaksinering av meg selv, på sikt, men det som skremmer meg mest er hvilke bivirkninger denne vaksinen vil ha på barn og unge mennesker. Jeg har 9 barnebarn, og om jeg hadde fått bestemme så skulle ingen av dem vaksineres, vi vet alt for lite om hvilke bivirkninger som kan komme i det lange løp. Det sier vel også sitt om hvor usikker denne vaksinen er, når produsentene har fraskrevet seg alt ansvar om eventuelle negative bivirkninger og senskader. Derfor ber jeg dere på mine knær, gjør denne vaksinen frivillig og respekter fullt ut de som ikke ønsker å ta den, ikke kom med straffe tiltak mot dem. Dersom dere vil "tvinge" mennesker til å ta den, på den ene eller andre måten, så er det slik jeg ser det, brudd på menneskerettighetene. Dette viruset er ikke så alvorlig at vi kan tilsidesette menneskerettighetene.