Høringssvar fra Bergit Sunde

Dato: 14.12.2020

Vaksinering må vere frivillig.