Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 690474

Dato: 14.12.2020

Vaksineplikten ser for meg ut som en snarvei til maktmisbruk. Det er ikke mer grunn til å ta en covid-19 vaksine enn en vanlig influensavaksine. Ingen av disse skal vøre nødvendige for friske individer. Dette må fortsatt være opp til enkeltmennesket, det er ingen grunn til at staten skal gå inn og kreve folket vaksinert. Ei heller å forplikte fastlegene til å gjennomføre vaksinasjon av alle på sine lister. At taushetsplikten i tillegg skal svekkes er uakseptabelt.

Vil med dette ta sterkt til orde mot denne snikinnførigen av maktmisbruk som følge av skremselspropagandaen i mediene.