Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159620

Dato: 15.12.2020

Som norsk borger og verdensborger, ser jeg det som selvfølgelig at jeg bestemmer over min egen kropp. Følgelig ønsker jeg ikke flere vaksiner.