Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145336

Dato: 15.12.2020

Denne endringen er unødvendig, overdrevet, og på grensen til totalitær. Dette er noe Norge som nasjon bør holde oss langt unna. Hold opp med dette, og forsøk å i det minste late som at vi er et liberalt demokrati, selv om vi er i den kritiske situasjonen at mer enn 300 mennesker har dødd av et virus i løpet av 9 måneder.