Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133013

Dato: 15.12.2020

Dette har ingenting med demokratiske rettigheter å gjøre. Det skal ikke være slik at mundigheter skal kunne tvinge noen til hva som helst. Dere er folkets tjenere og ikke folkets overhode. Dette diktatoriske vetakket som dere er i ferd med å gjennomføre,viser at Norge ikke lenger har noe demokrati. Har ett ønske om dette vedtakket ikke blir noe av. Hilsen Arild Tjensvoll