Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 666124

Dato: 14.12.2020

Dette er helt feil. Jeg er helt uenig.