Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118105

Dato: 12.12.2020

Jeg er imot forslaget .