Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144928

Dato: 15.12.2020

Det må presiseres at vaksinasjonen er frivillig for den enkelte, og at legens plikt ikke innebærer noen form for tvang.

Vakinering må være frivillig og opp til den enkelte å bestemme.