Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181391

Dato: 12.12.2020

Jeg er en svært bekymret borger. Redd for tvangsvaksinerg. Redd for at fastlegen ikke har kapasitet til å ta seg av andre oppgaver. Redd for langtidsvirkninger. Og stiller meg uforstående til så kort høringssvar. ...