Høringssvar fra Hans O Svedbergh Jr.

Dato: 15.12.2020

Vaksinasjon må være frivillig for almennheten. Det må ikke under noen omstendigheter åpnes for at almennheten blir tvunget til å ta en vaksine mot Covid-19.

Alle har rett til å bestemme over egen kropp og individets rettigheter må være ukrenkelige i saker som omfatter medisinske forhold, også der dette står i konflikt med myndighetenes ønsker.