Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105946

Dato: 14.12.2020

Min kommentar:

  1. Dette er farlig pga formuleringen «i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer….»
  2. Taushetsplikten som vanligvis gjelder i helsevesenet vil departementet oppheve, (se side 4, 3. avsnitt i Høringsnotatet)
  3. I følge document.no har til nå 387 dødd i Norge med eller av Corona. En vanlig vinter dør det mellom 900- 1500 av influensa uten store overskrifter i avisene. Så det er god grunn til å gi respons på denne midlertidige forskriftsendringen (fra nå til 31.12.21) som fort kan bli gyldig lenger enn dette.

Personvernet må vi beskytte.