Høringssvar fra Asbjørg Myhre

Dato: 15.12.2020

Høring - forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.
Høringssvar:

Dette må vi aldri tillate.
Det er uhørt. Det er drap.
Mange syke og eldre, og andre som er i utsatte posisjoner, vil ikke klare å stå imot dette. De vil inngå i legens liste over personer som skal tilbys vaksine, og alt skal legges til rette for at de får denne.
Vi vet at mange kommer til å dø av denne vaksinen, som egentlig ikke burde kalles vaksine. Den virker ikke mot covid-19. Det har de ikke fått tid til å prøve ut. Vaksinen er noe helt annet. Det er genmanipulering. De vil endre våre gener slik at vi ikke kan endre våre frekvenser og stige til 5D. De vil holde oss i 3D der de kan kontrollere oss. De vil slavebinde oss.
Det er mørke krefter involvert i vaksineprosjektet. Ikke alle tror det, men det er dessverre sant. Det vi vet er at det inngår i Verdens økonomiske forum og The Great Reset, global verdensorden NWO. Den onde eliten vil ha kontroll over menneskeheten.
Covidvaksiner er en forbrytelse mot menneskeheten. Den gir en irreversibel genetisk skade.
Vaksinesymptomene kan ikke behandles. Vi blir nødt til å leve med konsekvensene, fordi vi ikke lenger kan helbredes ved å fjerne giftstoffer fra menneskekroppen. Akkurat som en person med en genetisk defekt som Downs syndrom, Klinefelter syndrom, Turners syndrom, genetisk hjertestans, hemofili, cystisk fibrose, Rett syndrom, etc. Den genetiske defekten vil være for bestandig!
Norske politikere styrer oss i retning av en genetisk katastrofe. Dette er metoden satanistene i Deep State bruker for å få makt over oss. Norske politikere er med i dette sataniske selskapet. Noen vet hva de er med på. Noen er med uten å være bevisst på hvem som er den bakenforliggende sataniske makten.
Det er ennå ikke for sent å si nei til vaksinen. Men noen mennesker vil ikke høre. Det er kanskje ikke håp for dem i denne omgangen. Resten av menneskeheten vil stige i frekvens, og vil ikke lenger bli gjenstand for angrep fra de demoniske kreftene som styrer nå. Dette er sannheten som kirken ikke vil snakke om. Den er infiltrert av den samme tankegangen som har blitt rådende i vår kultur, en tankegang styrt av de onde kreftene.
Det vi opplever nå er en krig mellom løgn og sannhet, mellom de mørke sataniske kreftene og kjærlighetens kraft, mellom mørkets barn og lysets barn, som erkebiskop Viganò uttrykte seg i sine brev til president Trump.
Survival blogg gir deg svar du trenger i den falske verdenen vi lever i.
Vaksine COVID = IRREVERSIBEL GENETISK SKADE - EN FORBRYTELSE MOT MENNESKEHETEN
Se survivalblog.science: vaccine covid irreversible genetic damage a crime against humanity

For første gang i vaksinasjonshistorien griper de såkalte siste generasjons mRNA-vaksinene direkte inn i pasientens genetiske materiale og endrer derfor det individuelle genetiske materialet, som representerer den genetiske manipulasjonen, noe som har vært forbudt og inntil nå vurdert som en forbrytelse.

Denne genmanipuleringen kan sammenlignes med genmanipulert mat, som også er svært kontroversiell. Selv om media og politikere for øyeblikket bagatelliserer problemet, og til og med i sterke ordelag anbefaler denne vaksinen som nødvendig for å gå tilbake til det normale. Men denne vaksinen er problematisk når det gjelder helse, moral og etikk, og også når det gjelder genetisk skade som, i motsetning til skader forårsaket av tidligere vaksiner, vil være irreversible og uopprettelige.

Kjære pasienter, etter en enkelt mRNA-vaksine vil du ikke lenger kunne behandle vaksinesymptomene på en adekvat måte. Dere blir nødt til å leve med konsekvensene, fordi dere ikke lenger kan helbredes ved å fjerne giftstoffer fra menneskekroppen, akkurat som en person med en genetisk defekt som Downs syndrom, Klinefelter syndrom, Turners syndrom, genetisk hjertestans, hemofili, cystisk fibrose, Rett syndrom, etc.), fordi den genetiske defekten vil være for alltid!

Dette betyr i klartekst: Hvis et vaksinasjonssymptom utvikler seg etter en mRNA-vaksinasjon, kan verken jeg eller noen annen terapeut hjelpe deg, fordi skaden forårsaket av vaksinasjonen vil være genetisk irreversibel. Etter min mening representerer disse nye vaksinene en forbrytelse mot menneskeheten som aldri har blitt begått på en så stor måte i historien. Som Dr. Wolfgang Wodarg, en erfaren lege, sa: Denne “lovende vaksinen” for de aller fleste mennesker burde faktisk være FORBUDT, fordi det er genetisk manipulasjon! ”

Vaksinen, utviklet og godkjent av Anthony Fauci og finansiert av Bill Gates, bruker eksperimentell mRNA-teknologi. Tre av de 15 menneskelige marsvinene (20%) opplevde en "alvorlig bivirkning".

Sannheten er at vi aldri har blitt koblet mer fra livet, fra verden, fra jorden, fra trærne og fra vår egen sjel.

Vi kommer bort fra røttene på en farlig vei som det ikke er noen vei tilbake fra. Og de gode og dårlige nyhetene er at vi er den siste generasjonen som virkelig kan gjøre noe med det.

Vi vet ikke lenger hvordan vi skal leve uten kjøleskap, uten biler, uten telefoner eller uten supermarkeder.

Hva vil du gjøre i morgen hvis du rett og slett ikke klarer å kjøpe ting?

Merk: messenger RNA eller mRNA er ribonukleinsyren som overfører den genetiske koden til DNA i cellekjernen til et ribosom i cytoplasmaet, det vil si den som bestemmer rekkefølgen aminosyrene til et protein binder og fungerer som en form eller et mønster for syntesen av det proteinet.

Note: messenger RNA or mRNA is the ribonucleic acid that transfers the genetic code of the DNA of the cell nucleus to a ribosome in the cytoplasm, that is, the one that determines the order in which the amino acids of a protein bind and act as a mold or pattern for the synthesis of that protein.