Høringssvar fra Moss kommune

Dato: 15.12.2020

Moss kommune har en merkad til høringen. Det er ønskelig at det også kommer takster for kvelds- og helgearbeid for fastlegene slik at hvis det blir aktuelt i samarbeid med fastlegene, å vaksinere på slike tidspunkt som ledd i kommunens vaksinasjonsplan, må det ikke forhandles om i den enkelte kommune.