Høringssvar fra Partiet De Kristne

Dato: 14.12.2020

Til: regjeringen.no

Fra: Partiet De Kristne

Høringssvar

Sitat fra høringsnotat:

- Vaksinasjon mot covid-19 skal gjennomføres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet hvor kommunene er ansvarlige for å utføre vaksinasjonen. Norges befolkning skal tilbys vaksinasjon mot covid-19 uten egenbetaling. Folkehelseinstituttet (FHI) leder arbeidet med å forberede vaksina- sjonen. Det er lagt til grunn at denne skal likne mest mulig på den årlige influensavaksinasjonen.

- Individuell oppfordring fra fastlegen og tilstrekkelig informasjon antas å være et viktig bidrag for å oppnå høy vaksinasjonsdekning. Ved indikasjon skal fastlegen, når dette inngår i kommunens plan, så langt som mulig tilby, ordinere og administrere vaksinen til egne listeinnbyggere.

- Aktuelle oppgaver for fastlegene er å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med hjemmesyke- pleien om å vaksinere egne listeinnbyggere.

Det er avgjørende at endringen formuleres på en måte som gjør det entydig at fastlegen ikke har plikt til å presse eller pålegge vaksine. Vaksinen skal kunne tilbys gjennom informasjon og ikke innkalling. Det er en betydelig skepsis i deler av befolkningen til denne vaksinen inkludert fagmiljøer i inn og utland, og den skal ikke innføres gjennom tvang men tilbys gjennom faglig begrunnelse og tas av fri vilje.

Ordlyden som spesifiserer at fastlegen er en ressurs for dem som ønsker vaksinen må presiseres og styrkes.

Erik Selle

Partileder

Partiet De Kristne