Høringssvar fra Birgit Holdhus

Dato: 14.12.2020

Covid-19 vaksinen må som all annen vaksinering/medisinering være frivillig. Dette er en vaksine med svært kort utprøvingsfase og med helt ny teknologi. Vi vet derfor ikke noe om evt langtidsvirkninger. Det må også være frivillig for legene om de vil sette den på sine pasienter. At de nå også blir belastet med dette arbeidet vil også gå på bekostning av behandling og oppfølging av andre pasienter.

Høringsfristen er altfor kort i en sak som kan ha store helsemessige konsekvenser.

Mvh

Birgit Holdhus